پانزدهمین پرسه زنی من در بازار
1
زخم خورده، ولی هنوز سر پا!Listen now | ایده شماره 5، مخصوص مشترکین ویژه
5
2
چهاردهمین پرسه زنی مهدی در بازار
17
5
سیزدهمین پرسه زنی من در بازار
21
14
اورانیوم! ولی چرا و چطوری؟Listen now (33 min) | ایده شماره ۴ مخصوص مشترکین ویژه
5
نجات دهنده در گور خفته است، مزاحم نشوید!Listen now (28 min) | دوازدهمین پرسه زنی من در بازار
20
2
فصل شمردن جوجه ها(اعلام نتایج مالی شرکتها)Listen now (40 min) | یازدهمین پرسه زنی من در بازار
14
12
چیزی که بافت نمیخواست ولی من میخوام!Listen now (53 min) | ایده شماره۳ مخصوص مشترکین ویژه خبرنامه
5
See all

خبرنامه پرسه زنی در بازار